HVAD ER FUNDAMENTET?

Hos Fundamentet hjælper vi sårbare og udsatte mennesker, hovedsageligt unge, med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv. Livet kan være svært, hvis man står med mange komplekse problemstillinger på én gang, så vi hjælper med så meget som muligt under samme tag – altid uden betaling, og gerne i samarbejde med andre instanser og projekter. Vi vil være det grundlag, som ressourcestærke mennesker normalt har fra familie og netværk, men som mange sårbare og udsatte mennesker ikke har haft adgang til i livet. Vi er en uafhængig forening, så vi tilbyder hjælp uden henvisninger og andre krav. Hos Fundamentet kan du få gratis behandlinger, rådgivning, fællesskab og alment menneskeligt nærvær. Vi ved, at vi møder hele mennesker med hele liv. Derfor har vi øje for de udfordringer, den enkelte står med, og vi hjælper med det, der fylder mest først. Desværre har vi ikke uanede pladser hos os, så der kan være noget ventetid, selvom vi forsøger at undgå det.

OPSTART HOS FUNDAMENTET?

Der er flere måder at starte op hos Fundamentet. Du behøver ikke en henvisning og du behøver heller ikke kontakte en sagsbehandler for at starte op hos os. Du kan også starte på mange forskellige måder.
For nogen handler det at "starte op" i bund og grund om en ugentligt tid hos en frivillig terapeut eller kropslig behandler. For andre er der tale om langt større forløb med en kombination af vejledning, støtte, aktivitetsdeltagelse, praktiksøgning og meget mere. Du kan også komme i kontakt med os igennem sagsbehandler og få en reel henvisning, så dit forløb hos os "gælder". Men der er ikke et krav om at du eksempelvis er på kontanthjælp for at komme hos. For at starte op kan du kontakte Elahe eller Asta, som der er kontakt til under "Holdet og kontakt". P.S. Her er vores terapihund Ramses.

PRISER

- Kronprinsparrets Sociale Pris 2018
- Plads til Alle Prisen (Suspekt, Grøn Koncert), 2017
- Lars Erik Andersens Hæderpris 2017
- De Blå Stjerners Pris 2016
- Trine Bryld Prisen, Nomineret 2015
- Aarhus Takker Prisen, Nomineret 2015

MED STØTTE FRA BL.A.

- Kronprinsparret
Lind Invest
- Casablanca Familien
- Smukfonden
- Den A.P. Møllerske Støttefond
- Trygfonden - DMT
- Aarhus Kommune
- Oak Foundation
- Olav De Linde
- Bikubenfonden
- Socialstyrelsen, m.fl.

HISTORIEN BAG

Fundamentet blev startet i 2013 af Steffen Rasmussen efter at han havde stillet op til byrådet i Aarhus som løsgænger, med henblik på at hjælpe byens udsatte og sårbare. Steffen blev hjemløs i 6 måneder for at komme tættere på problemstillingerne forbundet med lokal udsathed og sårbarhed, og for at kunne gå fuld tid med projektet. Værestedet i Jægergårdsgade sponsorerede et lokale på 20 kvm, som var Fundamentets begyndelse. Fundamentet flyttede først i større lokaler ovenpå og senere valgte man at flytte i større lokaler lidt uden for centrum. Dette skyldes dels en hurtig vækst i antallet af brugere af huset, men også en øget tilgang af unge. Hos Fundamentet ville vi gerne sikre at de unge ikke fik et "normaliseret" syn på et værestedsmiljø, men fik en anden slags hverdag hos Fundamentet, hvorfor man flyttede fra Jægergårdsgade.

Løbende kom der flere og flere til og med støtte fra private erhvervsledere, et enigt byråd i Aarhus og andre donationer kunne Fundamentet løbende få flere ansatte, praktikanter og frivillige med ombord. Senere flyttede man til Frichsparken og udvidede betragteligt. i 2020 startede man pilotprojektet HF Fundamentet, som i 2021 landede som en regulær ny slags uddannelse for sårbare unge.

Foto er fra de gamle lokaler i Jægergårdsgade, taget i 2014/2015.

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Info@fundamentet.org / Reg: 8401 Konto: 0001275405 / MobilePay: 80750