TRE FORSKELLIGE SLAGS STØTTE:

Klik på en af knapperne herunder for at læse mere.

Fundamentet er en uafhængig organisation.  
Vi tror på at mennesker skal komme før systemlogik, omfattende bureakrati og standardskabeloner. Vores ønske er at de mennesker som søger hjælp får den hjælp de har brug for, fremfor den hjælp som en “kasse” kræver. Vi vil gerne bevare vores evne til at handle frit, derfor er det enormt vigtigt vi ikke bliver en såkaldt 2. aktør – forstået på den måde at de mennesker som kommer hos Fundamentet, ikke må være vores indtægt. Betaling pr. borger er simpelthen noget vi ikke ønsker, da mødet med den ung pludselig handler om kroner og ører, cpr-numre, registreringer og fravær.

Vi inddrager erhvervslivets mange gode muligheder for meningsfulde praktikker. Vi inddrager frivillige fagprofessionelle som kan støtte den unge. Herudover bruger vi træning, lektiehjælp, gruppeforløb, aktiviteter, kost og ærlige snakke som vores primære “metode”. Vi har nemlig helt bevidst ikke en fast metode – vi vil hellere møde mennesket overfor os. Vi arbejder desuden ud fra et ligelønsprincip, og omend vi bestemt ikke er lønførende, ja så får lederen det samme i løn som det øvrige personale. Vores budget er sparsomt, men til gengæld bruger vi pengene der hvor behovet er, og ikke på tung administration. 

Henrik lind om hvorfor han støtter fundamentet?

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Info@fundamentet.org / Reg: 8401 Konto: 0001275405 / MobilePay: 80750